Takaisin blogiarkistoon

Vesikävelytyksen ammattitatoinen toteutus

Yleisesti vesikävelyn etuina pidetään sen suoristavaa vaikutusta hevoseen, lihasten rasitusta veden vastuksen avulla ilman kovaa tärähdystä nivelille, hapenottokyvyn kehittymistä, jalkojen (alanivelten) liikelaajuuden kasvua, lanneselän liikkuvuuden paranemista jne. Vesikävelyssä ei kuitenkaan ole oikotietä onneen, vaan hyödyllinen harjoittelu vaatii perehtyneisyyttä.

Vesikävelyä käytetään sekä hevosten kuntouttamiseen erilaisista vammoista, että yhtenä harjoittelumuotona terveillä hevosilla. Vesikävelyn hyödyistä puhutaan paljon ja niitä on tutkittukin ihmisillä ja koirilla, jonkin verran myös hevosilla. 

Turvallisuus ja sen tuoma hyöty edellä vesikävelyyn

Totuttaessani hevosta vesikävelyyn, minulle tärkeintä on edetä hevosen mukaan ja pyrkiä pitämään hevonen rauhallisena ja luottavaisena. Kuntoutukseen tulevilla hevosilla voi olla paljon energiaa, jos niiden liikutus on rajoitettua esimerkiksi loukkaantumisen takia. Hevosen temperamentti ja aiempi käsittely vaikuttavat siihen, miten hevonen suhtautuu uusiin asioihin. Kun totuttelu on tehty huolellisesti ja siitä on jäänyt hevoselle positiivinen kokemus, on jatko huomattavasti helpompaa ja hyödyllisempää hevosen kuntouttamisen ja/tai treenin kannalta. Jos hevosen stressitaso nousee liian korkeaksi, hevonen käyttää itseään väärin (liikkuu niska ylhäällä, selkä jännittyneenä ja lyhyin askelin). Tällöin vesikävelystä voi olla pidemmällä aikavälillä enemmän haittaa, kuin hyötyä. Jos hevoselle on kehittynyt tapa kävellä jännittyneenä vaikkapa passikäyntiä, vesikävely ei automaattisesti korjaa tätä ongelmaa. Samoin hevonen pystyy kävelemään vesimatolla hyvinkin vinona, vaikka monesti kuuleekin sanottavan, että tämä ei olisi mahdollista. Vesikävelyä voi mielestäni verrata muihin harjoittelumuotoihin siinä, että myös vesikävelyä voi toteuttaa monella tapaa ja siitä on hevoselle hyötyä vain oikein tehtynä.  


Vedellä voi treenata niin kuntoutuvat- kuin aktiivisessa harjoittelu käytössä olevat ratsu- ja ravihevoset. 

Vesikävelytyksen tavoitteet

Vesikävelyssä, kuten kaikessa harjoittelussa, täytyy ensin selvittää mitä vesikävelyllä halutaan saavuttaa? Vamman kuntoutus, liikemekaniikan parantaminen tai vaikkapa kunnon kohottaminen vaativat harjoittelulta eri asioita. Kouluhevosen vesikävelytreenissä on eri tavoite, kuin ravihevosen vastaavassa ja myös ravihevosen treeni valmistavana tai palauttavana harjoitteluna eroaa toisistaan.

On siis mietittävä, mikä on harjoituksen tavoite tämän kyseisen hevosen kohdalla? Mitkä ovat hevosen heikkoudet tai kehityskohteet? Mitkä ovat hevosen vahvuudet? Millä keinoilla tavoitteisiin päästään?

 
Pulkan tallin One Point treenaa säännöllisesti raviharjoittelun ohella vesikävellen. 

Hyvä tiimi ammattilaisia kuntoutuksen tukena

Kuntoutussuunnitelman laatimisessa ovat yleensä mukana hevosta hoitanut eläinlääkäri, mahdollisesti fysioterapeutti tai muu asiantuntija, hevosen omistaja ja kuntoutusta toteuttava osapuoli. Näin saadaan laadittua raamit, minkä sisällä kuntoutusta aletaan toteuttaa. Toteutusvaiheessa on hyvin tärkeää seurata, miten hevonen vastaa suunniteltuun ohjelmaan ja kontrolloida edistymistä. Tämän takia toteutamme vesikävelyn siten, että hevosta on aina ohjaamassa kuntoutuksesta vastaava henkilö, eikä hevosta missään vaiheessa jätetä kävelemään vesimatolle yksin. Tällöin voimme myös kuvata hevosen liikkumista videolle, jolloin hevosen omistaja ja muut tiimin jäsenet voivat arvioida hevosen kehitystä etänä. Tämä on hyödyllistä etenkin silloin, jos välimatkaa on paljon, tai hevosen omistaja ei muista syistä pääse itse käymään paikalla kuntoutusjakson aikana.

Kuten muussakin tavoitteellisessa harjoittelussa, niin myös vesikävelyssä tulee olla tavoitteet ja systeemi jota noudattamalla tavoitteet on mahdollista saavuttaa! 

Jos aihe herätti kysymyksiä, jätä kommentti sivun alalaidan kommentti boxiin! 

Tervesin Heli Pulkka, Kuntoutusvastaava 

5-vuotias Felix Journey on isokokoinen lämminverinen joka tarvitsee paljon voimaa,
erityisesti vesikävelytys tukee tavoitteellista harjoittelua.