Woikoski Feeling vastuullisena toimijana

 

Woikoski Feeling tarjoaa elämyksiä ja laadukkaita palvelukokonaisuuksia ainutlaatuisissa puitteissa keskellä suomalaista luontoa. Woikoski Feelingin kohteet Etelä-Savon ja Kymenlaakson rajalla sekä Lapissa tarjoavat rauhalliset puitteet majoittumiseen, erilaisiin aktiviteetteihin ja nautiskeluun. Toimipaikkoina ovat Mäntyharju, Kouvola, Saariselkä, Luosto ja Ivalo.

 

Laatupolitiikka

 

  • Matkailuliiketoimintamme, Woikoski Feeling, haluaa taata asiakkaalleen
    korkealaatuisia palvelukokonaisuuksia ja ainutlaatuisia elämyksiä tasokkaassa miljöössä.
  • Jatkuvan kehittymisen ja tasaisen palvelun laadun varmistamiseksi
    yrityksen toimintaa tarkastellaan ja kehitetään määrätietoisen laatutyön avulla.
 
Ympäristöpolitiikka

 

  • Luomme asiakkaillemme elämyksiä, suosien paikallista luontoa ja lähiruokaa. Tunnistamme oman ympäristövastuumme toiminnassamme ja valitsemme ympäristömyönteisiä arvoja ja toimintatapoja.
  • Olemme sitoutuneet kestävään kehitykseen ympäristökysymyksissä ja pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintatapojamme pienentääksemme ympäristökuormitusta. Pidämme samalla laatutietoiset asiakkaamme tyytyväisenä.
  • Tuemme luonnon monimuotoisuutta monin tavoin. Omistamme maata, jossa metsää hoidetaan vastuullisesti, ja osa maista on liitetty Repoveden luonnonsuojelualueeseen luontomatkailun edistämiseksi.
  • Noudatamme voimassa olevia lakeja ja säädöksiä sekä viranomaisilta saatuja ohjeita.

 


Vastuullisuus toimii ohjenuorana liiketoimintamme kehittämiselle

 

Woikoski Feelingin liiketoiminnan vastuullisuus rakentuu useasta osa-alueesta ja muodostaa koko toimintaamme ohjaavan kokonaisuuden. Tavoitteenamme on jatkuvasti paremmin huomioida vastuullisuuden eri osa-alueet jokapäiväisessä työssämme. Tähän velvoittavat niin pitkät perinteet ympäröivän alueen sosiaalisen, taloudellisen sekä ekologisen hyvinvoinnin kehittämisessä kuin Woikoski Feelingille myönnetyt useat laatusertifikaatit.

 

 


Sosiokulttuurinen ja taloudellinen vastuullisuus

 

Woikoski Feelingillä on pitkät perinteet Kymenlaakson ja Etelä-Savon alueiden sosiokulttuurisessa ja taloudellisessa kehittämisessä. Tila, jolla matkailu- ja elämyspalveluidemme toinen kokonaisuus WHD Gård sijaitsee, on alunperin perustettu juuri kyseisiä tarkoituksia varten.

Kyseinen tila on ollut Woikoski Oy:n omistuksessa 1930-luvulta asti ja toiminut yhtiön malli- ja koeviljelystilana. Entisaikaan uusien viljelymenetelmien, -teknologioiden ja karjarotujen kehitys oli osa maaseudun suurten yhtiöiden yhteiskuntavastuuta, ja se koettiin sosiaalisena velvollisuutena. Malli- ja koeviljelytila sai alkunsa Woikosken kaasutehtaan silloisen patruunan halusta kehittää alueen maataloutta.

Lähes sata vuotta sitten juurtunut vastuullisuuden periaate pätee myös tänä päivänä. Työllistämme matkailu-, ravintola- ja hevostoimintamme kautta paikallisia ihmisiä sekä omina työntekijöinämme että alihankkijoidemme välityksellä. 

Myös Kirjokiven Kartanolla on meille erityinen rooli alueen kulttuuriperinnön vaalimisessa. Tihvetjärven rannalla sijaitseva, Voikkaan paperitehtaan perustajan Rudolf Elvingin 1890-luvun lopulla rakennuttama kartano on kiinteä ja arvokas osa alueen kulttuuriperintöä. Muun muassa Kartanon takkahuoneen uudistamisen on suunnitellut itse Eliel Saarinen. Huonoon kuntoon päässyt kartano kunnostettiin perinteitä kunnioittaen, ja mittavien kunnostustöiden jälkeen kartano avattiin jälleen vieraille vanhassa loistossaan vuonna 2013. Nykyisin kartanon ravintola- ja majoitustoiminta vetää vierailijoita puoleensa ympäri Suomen.

Sosiokulttuurinen ja taloudellinen vastuu näkyy myös ravintolatoiminnassamme. Hankimme mahdollisimman paljon kolmen ravintolamme (Hilupilttuu, Juureskellari ja Kirjokiven kartano) annosten raaka-aineista paikallisilta tuottajilta, mikä takaa raaka-aineiden tuoreuden, laadun ja paikallisuuden. Tämä osaltaan tukee alueen maatalouden elinvoimaisuutta. Kasvatamme omilla kasvimaillamme ja -huoneillamme erilaisia tuotteita, esimerkiksi marjoja ja hedelmiä, joita hyödynnämme ravintoloissamme. Hevoskeskuksessamme pyrimme Suomen parhaaseen palvelutarjontaan ja siten tahollamme viemään koko alaa eteenpäin.

Myös toimintamme turvallisuus on kiinteä osa sosiokulttuurista vastuutamme. Suunnittelemme aktiviteettimme ja tapahtumamme mahdollisimman turvallisiksi sekä vieraille että työntekijöillemme. Tämä tapahtuu yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa lakeja ja säädöksiä noudattaen. 


Ekologinen vastuullisuus

 

Toimintamme sijoittuu Kymenlaaksossa sijaitsevan Kouvolan ja Etelä-Savossa sijaitsevan Mäntyharjun alueelle, eli toimimme keskellä kauneinta suomalaista luontoa. Tämä edellyttää erityistä ekologisen vastuun kantamista. Luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen ja sen suojelu on liiketoimintamme keskiössä, sillä suuri osa järjestämistämme aktiviteeteista tapahtuu luonnossa. Ilman hyvinvoivaa luontoa ei liiketoimintamme olisi mahdollista. Ekologinen vastuullisuus on meille samaan aikaan vetovoimatekijä ja itseisarvo.

Osallistumme luonnonsuojeluun ja ekologisen vastuun kantamiseen monin tavoin. Yksi näistä on Repoveden kansallispuiston yhteyteen vuonna 2016 perustettu noin 240 hehtaarin Woikoski Feeling Nature Sanctuary -suojelualue, joka sijaitsee Repoveden suojelualueen luoteisosassa, Matala-järven rannalla. Tämän lisäksi Woikoski Oy perusti vuonna 2006 Tri Bertil Palmbergin suojelualueen Kuutinlahdelle, joka kattaa noin 50 hehtaaria metsää ja myös on kiinteässä yhteydessä Repoveden kansallispuistoalueeseen. Tällä hetkellä käynnissä on myös yhtiön omistaman Repovedellä sijaitsevan 10 hehtaarin saaren rauhoitusprojekti. Yhteensä suojellut alueet kattavat noin 300 hehtaaria suojeltua metsää ja muodostavat noin 10 prosenttia Repoveden alueen suojelukokonaisuuden pinta-alasta.

WHD Gårdin ja Kirjokiven kartanon alueista koostuva Woikoski Feelingin matkailu- ja elämyspalveluiden kokonaisuus kattaa itsessään yhteensä noin 400 hehtaarin alueen, joka mahdollistaa monipuolisen kirjon erilaisia aktiviteetteja. Alueelta löytyy esimerkiksi luonto- ja lenkkipolkuja, metsästysmaastoja, frisbeegolfrata sekä offroad-maastoajoreittejä. Suuri osa aktiviteeteista sijoittuu metsämaastoihin, ja kaikki Woikoski Feelingin metsät ovat PEFC-sertifioituja. PEFC-sertifikaatti on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta.

Kaikki ekologiseen vastuullisuuteen liittyvät seikat tähtäävät paikallisen ympäristön ja luonnon hyvinvointiin. Luonnonsuojelualueilla osallistumme osaltamme koskemattoman luonnon säilyttämiseen, ja aktiviteeteissamme hyödynnettäviä metsiä pyritään suojelemaan liiallisen käytön haitoilta. Näihin toimenpiteisiin kuuluvat esimerkiksi metsäpolkujen säännöllinen kunnossapito sekä riittävästä jätehuollosta huolehtiminen.

 

 


Standardoitua laatua

 

Edellä mainitut tekijät muodostavat ne periaatteet ja osan siitä keinovalikoimasta, joilla kehitämme Woikoski Feelingin liiketoiminnan vastuullisuutta jatkuvasti. Seuraamme vastuullisuuden kokonaisuutta jokavuotisten Woikoski Oy:n suorittamien yhtiön sisäisten auditointien sekä Kiwa Inspectan suorittamien ulkoisten auditointien avulla. Lisäksi auditoimme itse kaikki verkostoyrittäjämme ja palveluidemme tuottajat vuosittain. 

Kehittämistoimien ja auditointien ansioista meille on myönnetty erilaisia sertifikaatteja, joiden avulla toimintamme taso voidaan todentaa. Meille myönnettyjen ISO9001- sekä ISO14001-sertifikaattien tavoitteina ovat yrityksen toiminnan jatkuva parantaminen, laadukas ja yhdenmukainen toiminta, asiakastyytyväisyyden lisääminen sekä toimintaan liittyvien erilaisten ympäristövaikutusten selvittäminen. ISO9001-sertifioinnilla olemme siis varmistaneet, että tuotteemme ja palvelumme täyttävät aina niin asiakkaiden kuin eri sidosryhmien vaatimukset. ISO14001-sertifikaatti taas takaa sen, että prosessiemme toimivuutta seurataan ja parannetaan ympäristönäkökohtien osalta

 

 


Jaa tämä sivu